You are here

,, Било е лето 1833 - то". 186 години от създаването на с. Смилец

,, Било  е  лето  1833 - то" - 186  години  от  създаването  на  село  Смилец. Една  традиция, която  е  все  още  жива. Традиция  водеща  своето  начало  може  би  от  заселването  на  селото. Устояла  на  превратностите  на  времето, съхранила  се  от  поколенията  и  намерила  своето  продължение  и  до  днес  от  всички  нас, жителите  на  село  Смилец.  Родното  пространство  е  духовен  център  и  завръщането  в  него  е  равнозначно  на духовно  обновление  дори  то  да  е  само  в  мислите  и  в  спомените  ни. Всеки  от  нас   поддържа  жив  образа  на  родното  място в  цялостната  представа  за  българското.

                                        СЕЛО  РОДНО,  СЕЛО  МИЛО,
                                        ТУК  ВЪВ  ХЪЛМИТЕ  СЕ  СКРИЛО!
                                        ВЕДРО  СЛЪНЦЕТО  НАД  ТЕБЕ  ГРЕЕ,
                                        ВЯТЪРЪТ  НЕСПИРНО  ПЕЕ.
                                        ТИЧА, СВИРИ  ИЗ  ПОЛЯТА
                                        И  СЕ  СКРИВА  ВЪВ  ГОРАТА.

Благодарение на новите ИКТ - технологии всички онези, които са извън селото и родината могат да се видят със своите близки.