You are here

Учредяване на Клуб на наставника от преподаватели в училища и детски градини в град Габрово.

На 26 ноември 2019 година залата за събития в РБ „Априлов-Палаузов“ бе домакин на редовно заседание на Координационния съвет на СБУ – Габрово, чиято цел бе учредяване на Клуб на наставника от преподаватели в училища и детски градини в града. Срещата бе ръководена от Ренета Радичкова – председател на КС на СБУ (Съюз на българските учители). Участие взеха членове на Клуба на младия учител (с председател Самуил Йонков), директори и преподаватели, които учредиха Клуб на наставника. Савина Цонева – директор на библиотеката, взе участие в учредителната среща, защото ръководи институция, която е дългогодишен и желан партньор на образователните организации в Габрово и областта. Бистра Георгиева представи пред колеги и партньори статута, мисията и основните цели на новосъздадения Клуб на наставника с членове: Габриела Данаилова, Емилия Борисова, Самуил Йонков, Светла Аврамова, Светла Пашова, Владилена Катевска и председател – Бистра Георгиева. Бе подчертано, че водещата тема в дейността и на двата клуба – новоучреденият Клуб на наставника и Клубът на младия учител през настъпващата 2020 година ще бъдат иновациите в училищното и предучилищното образование в България. Габровската регионална библиотека бе определена за седалище-домакин на бъдещите срещи и събития, съставна част от дейността на Клуба на наставника в Габрово. На добър час!