You are here

(Петдесет и пет) 55 години краеведско обединение „Мизия“

На 22 и 23 октомври 2020 година в хотел „Боженци“ край Габрово се проведе юбилейна работна среща, посветена на 55-годишнината на Краеведско обединение „Мизия“. В краеведското обединение от 1965 година членуват регионалните библиотеки във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен с цел кооперирано проучване на краеведски публикации и аналитично описание на статии и книги, създаване на библиографски документи, разработване на съвместни проекти, свързани с историята и настоящето, с приноса на известни личности и с ценни образци на документално-историческото наследство от съответните региони. Срещата откри Савина Цонева, директор на РБ „Априлов – Палаузов“. Поздравителен адрес от името на Съюза на краеведите в България поднесе доц. д-р Александър Ковачев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново. Вили Томова от РБ „Христо Смирненски“ – Плевен представи приноса на КО „Мизия“ в българското библиотекознание и библиография. За предизвикателствата пред краеведските отдели на РБ „П.Р. Славейков“ - Велико Търново и „РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово по време на пандемия говориха Анастасия Радева и Нина Иванова. Илиана Тодорова показа онлайн календар на важните дати и събития в Търновския регион, а Ваня Йорданова представи издателската дейност на РБ „П.Р. Славейков“. Калоян Здравков разказа за началото, развитието и съвременното състояние на дигитална културна съкровищница „Север +“. След кратка дискусия и споделяне на опит и добри практики Красимира Петкова от РБ „Априлов – Палаузов“- най-скоро постъпилият в екипа на отдела библиотекар, бе „покръстена в краезнанието” чрез традиционен ритуал. Всички участници в работната среща получиха юбилейното издание „55 години КО „Мизия“, дело на Габровската регионална библиотека. Работната среща на библиотекарите-краеведи и научни работници се проведе при спазване на всички необходими противоепидемични мерки в настоящия момент. Савина Цонева