You are here

ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в НЧ „Зора-1990г.”село Победа, се проведе празнично тържество. Гости на събитието бяха учители, дейци на културата и Кмета на с.Победа Даниела Александрова. Лекционната зала на Читалището беше украсена със специално закупени  за празника плакати, изобразяващи текста на Химна „Върви народе възродени“ и стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов. За великото дело на Кирил и Методий беше представен празничен видеоконцерт с участието на деца и ученици, творящи в читалището. Госпожа Надка Найденова учител, деец на културата и дългогодишен приятел на читалището, подари две ценни издания на библиотеката – „Хроники на Вазовия род“ от Катя Зографова и „Стефан Данаилов – Романът на моя живот“ от Георги Тошев. Читалищния екип изказва своята благодарност на г-жа Найденова - една от учредителите на читалището  - за редовните и актуални дарения.
От името на читалищното настоятелство бяха поднесени  цветя и поздравителни адреси за присъстващите учители и дейци на културата.
Пожелаваме на всички българи, неотменно да следнат великата мисия, завещана от предците ни – да образоваме нашите деца, да обичаме и пазим родния език!
Честит празник!