You are here

Нови книги в библиотеката в с. Байлово

Библиотеката при НЧ "Елин Пелин - 1922" с. Байлово спечели проект по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2021. Основната цел на програмата на министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Със средствата, отпуснати по проекта в размер на 1163,48 лв и 213,66 лв. собствени средства са закупени 118 нови книги, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите - художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.
Библиотекар: Анна Цветкова