You are here

149 години безсмъртие

 Сто четиридесет и девет  години от обесването на величавият Българин, който в условията на османското робство успя да надживее себе си и да възроди народа си. Съумя да му вдъхне кураж и вяра в собствените му сили, за да добие онова, което единствено може да върне самочувствието на угнетения – Свободата.

Видео: 
Категория: