You are here

87-ми Световен библиотечен и информационен конгрес

От 24 до 29 юли в Дъблин, Ирландия се проведе 87-ия Световен библиотечен и информационен конгрес (WLIC) на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции
под мотото: Вдъхновявайте, ангажирайте, активирайте, свързвайте. 
Конгресът събра на 2000 участници от цял свят, които дискутираха  ролите, които различните видове библиотеки - акадамични, обществени и специални играят за осигуряването на достъп до информация, знание и култура за всеки. Специално внимание беше обърното на ролята на библиотеките в изпълнението на ЦУР на ООН 2030 с акцент върху проблеми, свързани с климатичните промени и дигиталното разделение като препятствие за универсален достъп до информация. Бяха засегнати и въпроси, свързани с отворения достъп до данни, заплахите за демокрацията по света и войната в Украйна.
По време на конгреса се отбеляза и 75 годиншнина на сътрудничеството между ИФЛА и ЮНЕСКО и Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки 2022 г
На 27 юли в специална сесия на 87-ия Световен библиотечен и информационен конгрес Public Libraries Section (PLS), Барбара Лизон, Председател на ИФЛА, и представители на ЮНЕСКО представиха обновената версия на Манифестът на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки. Манифестът на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки провъзгласява вярата на ЮНЕСКО в обществените библиотеки като жива сила за образование, култура и информация и като основен фактор за насърчаване на мира и благосъстоянието в съзнанието на всички хора. Ето защо ИФЛА и ЮНЕСКО бяха развълнувани след четири години съвместна работа на PLS, офиса на ИФЛА и представители на  ЮНЕСКО да обявят началото на нова глава в застъпничеството на библиотеките с лансирането на актуализиран Манифест на ИФЛА-ЮНЕСКО за обществените библиотеки.
Секцията на обществените библиотеки, в която представител на България и г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ работи в продължение на 3 години за обновяване на  Манифестът за обществените библиотеки на ИФЛА/ЮНЕСКО, за да отразява обществените библиотеки от 21-ви век и техния принос към техните общности. По време на сесията беше представена новата версия и беше обсъден неговия потенциал като инструмент за застъпничество на местно и национално ниво.
Актуализираният манифест подкрепя библиотеките като двигатели на устойчивото развитие чрез тяхната позиция като обществено достъпни пространства за обмен на информация, споделяне на култура и насърчаване на гражданска ангажираност.
Това включва подчертаване на включването, достъпа и културното участие за маргинализирани общности, коренно население и потребители със специални нужди.
Той отразява ролята на обществената библиотека да помага на всички членове на обществото да имат достъп, да произвеждат, създават и споделят знания. Това включва повишен фокус върху дистанционния и цифров достъп до информация и материали, както и достъп до обучения в компетенции и свързаност, необходими за преодоляване на цифровото разделение. Актуализацията набляга на развитието на медийна и информационна грамотност и цифрови умения в духа на изграждането на информирани, демократични общества.
В актуализирания текст се посочва още, че библиотеките са в основата на здравите общества на знанието, като предоставят достъп до и позволяват създаването и споделянето на знания от всякакъв вид, включително научни и местни знания без търговски, технологични или правни бариери.
Освен това в Манифеста се посочва, че в цифровата ера законодателството за авторското право и интелектуалната собственост трябва да гарантира на обществените библиотеки същия капацитет за осигуряване и предоставяне на достъп до цифрово съдържание при разумни условия, какъвто е случаят с физическите ресурси.