You are here

Х-та юбилейна конференция по Глоаблно образование

На 10-11 септември 2022 г. се проведе Десетата юбилейна Национална конферeнция за глобално образование на тема „ Образование за мир“, организирана от Българската платформа за международно развитие (БПМР), член на коята е ФГББ. 

„Изборът на темата „Образование за мир“ беше продиктуван от убеждението ни, че след като войните започват в умовете на хората, защитата на мира трябва да бъде изградена в съзнанието на хората. Вярваме, че темата за мира е подходяща по всяко време и за всяка форма на образование, както за най-малките, така и за техните ментори и преподаватели“, сподели председателят на БПМР проф. Петранка Филева.

Конференцията се проведе в три панела и три ателиета, посветени съответно на мира у дома, мира в света и мира с природата. С помощта на университетски преподаватели и експерти беше търсен отговор на въпроса как образованието да даде на младите хора уменията и ценностите, нужни им да подкрепят култура на мира на лично, училищно и общностно ниво. Панелисти и участници обсъждиха начини и инструменти как образованието да помогне на учениците да разбират света и да израстват като граждани, способни да се борят за демократични, справедливи и ефективни системи на национално и международно управление. Важен акцент беше поставен и върху въпроса как образованието да помогне на младите хора да живеят в мир с природата и да живеят така, че да не нарушават нейното достойнство.

Традиционно в рамките на конференцията се проведе и официалната церемония по награждаването на тазгодишните победители в двата конкурса – „Глобално училище 2022“ и „Глобално училище в действие 2022“. На участващите в конкурса училища специални награди ще бъдат предоставени и от Международната награда на херцога на Единбург-България. Повече за наградите https://bpid.eu/globalno-uchilishte-2022-pobediteli/

Тазгодишното юбилейно издание се проведе съвместно със Студентски съвет при СУ “Св. Климент Охридски” в Аулата на Ректората на СУ.