You are here

Обучение в Стара Загора, 17-22.10.2011 г.

Снимки на обучението в гр.Стара Загора в периода 17-22.10.2011 г. по направление: "Общуване и работа с потребители и общности".