You are here

ОБУЧЕНИЯТА в Карлово ПРОДЪЛЖАВАТ УСПЕШНО

Не намалява броят на желаещите възрастни хора в град Карлово да се докоснат до магията на компютъра и да получат знания по начална компютърна грамотност.  След като през лятото в библиотечно-информационния център на Градска библиотека Карлово, който е оборудван с компютърна техника по програма “Глоб@лни библиотеки” успешно преминаха курса две групи по 5 човека, сега бяха обучени още три групи по 5 човека.  От 28 ноември до 2 декември 2011 г. сутрин от 10.00 до 12.00 часа и след обед от 14.00 до 16.00 часа се проведоха обученията на първите две групи, а третата група се обучава от 5 до 9 декември 2011 г. от 10.00 до 12.00 часа.

В рамките на 10 учебни часа обучаемите се запознаха с историята на РС, с основните характеристики на компютъра, с операционната система Windows 7, с текстообработващата програма Word 2007, с неограничените възможности на интернет, с комуникациите чрез електронна поща и Skype, което е особено важно за тях, тъй като им дава възможност да общуват по-лесно със своите роднини в страната и в чужбина.

Курсът предизвика много голям интерес сред хората от третата възраст и затова  предстои да се организират още няколко групи през следващите месеци.
Обучението е в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, а именно превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти  към глобалното информационно общество.