You are here

Обучение по компютърни умения за хора с увреждания се проведе в Русе

В Обучителния център на Регионална библиотека "Л. Каравелов" гр. Русе през декември се проведе обучение по компютърна грамотност за хора с увреждания. В продължение на пет дни в него се включиха 9 души от Общинската организация на хората с увреждания „Доверие“ в Русе. Обучител беше Ирена Линкова, библиотекар. Обучаемите получиха удостоверение и подаръци от рекламни материали на Програма Глобални библиотеки България, с чиято подкрепа е оборудвана залата за обучение. Поради големия интерес, в началото на новата година ще бъде организиран още един такъв курс за хора с увреждания.