You are here

Успешно завърши и вторият курс по начална компютърна грамотност в Самоковската библиотека

На 20 януари 2012 в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков бяха връчени удостоверенията на успешно завършилите втория курс по начална компютърна грамотност. Курсът се проведе в компютърната зала на библиотеката, която е оборудвана с техника по програма „Глобални библиотеки” .
В рамките на 28 учебни часа обучаемите се запознаха с основните характеристики на компютъра и с операционната система Windows 7. Придобиха умения за работа с текстообработващата програма Word 2007. Най-голям интерес предизвика търсенето в интернет, създаването и използването на електронна поща, на Skype и провеждането на интернет разговори.
На 30 януари ще стартира третият курс по начална компютърна грамотност.