You are here

Програма за обучение на библиотекари 2012 – 2013

На 1 февруари 2012 г. Управителният съвет на „Глоб@лни библиотеки - България” прие Програма за обучение на библиотекари 2012 – 2013: връзка към файла тук. Документът представлява актуализация на приетата и изпълнявана през 2011 г. Програма 2011-2013 г.