Текущи проекти

ИНФОРМАЦИЯТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ: Насърчаване на медийната и дигиталната грамотност при възрастните като борба с „инфодемията“

ИНФОРМАЦИЯТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ: Насърчаване на медийната и дигиталната грамотност при възрастните като борба с „инфодемията“

Read more

Проект: "ADELE - Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа"

Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) има за цел да насърчи реален преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни.

Read more

BIBLIO – ENHANCING THE DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES OF LIBRARIANS IN EUROPE

BIBLIO – ENHANCING THE DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES OF LIBRARIANS IN EUROPE

Read more

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” ("TEACH FOR FUTURE”)

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” ("TEACH FOR FUTURE”)

Read more

Проект: БИБЛИО /Biblio/ - ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРИ В ЕВРОПА

Цел на проекта:  да се справи с разликата в уменията в библиотечния сектор в новата цифрова среда като анализира нуждите, разработи и тества нова обучителна програма за VET доставчици, която ще е съобразена с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).

Read more

Pages

Subscribe to RSS - Текущи проекти