Текущи проекти

BIBLIO – ENHANCING THE DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES OF LIBRARIANS IN EUROPE

BIBLIO – ENHANCING THE DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES OF LIBRARIANS IN EUROPE

Read more

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” ("TEACH FOR FUTURE”)

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” ("TEACH FOR FUTURE”)

Read more

Проект: БИБЛИО /Biblio/ - ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРИ В ЕВРОПА

Цел на проекта:  да се справи с разликата в уменията в библиотечния сектор в новата цифрова среда като анализира нуждите, разработи и тества нова обучителна програма за VET доставчици, която ще е съобразена с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).

Read more

Partners

Kilcooley Womens Centre – Northern Ireland, UK
www.kilcooleywomenscentre.co.uk

Read more
Subscribe to RSS - Текущи проекти