проект

Bulgarian

В Библиотеката - отвсякъде и по всяко време

   Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” - Самоков представи на 5 октомври сайта си, реализиран по проект „В Библиотеката-отвсякъде и по всяко време”, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”. Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и  разширяване на достъпа до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на библиотеката

Read more

Покана: Заключителна пресконференция по Проект "Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие-ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ"

По проект "Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие - деслексия, дисграфия, дискалкулия" с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс "Библиотеката - активен участник в обкествения живот", в изпълнение на договор РД11-00338/20.12.2017 г. с Министерство на културата, в библиотеката към НЧ "Христо Ботев 1898", гр. Рила ще се проведе заключителна пресконференция на 11.10.2018 г.  от 16.00 ч. в библиотеката.

Read more

В Библиотеката - отвсякъде и по всяко време

   На 20 и 21 август 2018 г.  в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе обучение за работа със специализиран уеб софтуер и работа с административния панел на сайта  за библиотечни и читалищни специалисти . То е част от проекта „В библиотеката – отвсякъде и по всяко време”.
   В рамките на обучението беше представен необходимия минимум от знания за да управление на  създадения уеб сайта на Библиотеката. Модулите  на обучението включваха:
   Влизане в административния панел
   Редактиране на  статия

Read more

В библиотеката - отвсякъде и по всяко време

   На 28 и 29 май 2018 г.  в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе обучение по онлайн маркетинг и създаване на текстове за библиотечни и читалищни специалисти . То е част от проекта „В библиотеката – винаги и по всяко време”.

Read more

В библиотеката - винаги и по всяко време

  Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” - Самоков стартира работа по проект на тема „В Библиотеката-отвсякъде и по всяко време”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” , в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Партньори на Самоковската библиотека са Народно читалище „Христо Ботев-1928.”, с. Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев-1903”, с. Радуил.

Read more

Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан

На 31 март в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра се проведе пресконференция на екипа по проект "Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан". Бенефициент на проекта е Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, а партньори са библиотеките при читалище НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1873” - Тутракан и НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.

Read more

Проект "Активни потребители"

    В Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе тридневно обучение по проект „Активни потребители”.    Валентина Караджова и Валерия Йорданова от регионалната библиотека в Русе  обучиха  9 библиотечни специалисти и 3 читалищни секретари от читалищата в с. Говедарци, с. Райово и с. Доспей.  Обучителите  предадоха своите умения на колегите си и  ги запознаха  с методологията и техниките за работа с деца, които са приложими за целевата група.

Read more

Проект „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”

Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе стартира работа по проект на тема „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” и в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньори на Русенската библиотека са Народно читалище „Пробуда – 1901 г.”, с. Николово и Народно читалище „Просвета – 1928 г.”, гр. Мартен.

Read more

Първата еко арт работилница по Проект "Бърза помощ за природата" в гр.Мездра

Днес, 23 юли 2015г в репетиционна №2 на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" стартира първата еко арт работилница по Проекта на читалищната библиотека "Бърза помощ за природата" под творческото и практическо ръководство на Емилия Гарванска от Консултативен и образователен център "Анима"-основен партньор по проекта.Целта на арт работилницата е да развие у децата различни техники за работа с различни природни материали за изработване на еко сувенири и да ги мотивира да опазват природната среда като събират и изхвърлят на определените места отпадъците.Госпожа Гарванска вплете нужните теорет

Read more
Subscribe to RSS - проект