Национален форум 2018

Национален форум Библиотеките днес 2018

Библиотеките днес и цифровата трансформация

За форума

 

 

Националният форум „Библиотеките днес“, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“, е ежегодно събитие, посветено на приноса на обществените библиотеки за насърчаване на информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване и ролята им в съвременното общество като центрове за достъп до знание, качествена и актуална информация, дигитално съдържание и електронни услуги за гражданите.

Тазгодишното издание на форума на тема „Библиотеките днес и цифровата трансформация“ (8 - 9 ноември 2018 г.) ще се проведе под патронажа на г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и общество.

В рамките на форума ще бъдат представени състоянието на обществените библиотеки в страната от гледна точка на технологичните предизвикателства. Ще бъдат показани добри примери и практики от страната и чужбина, ще бъдат обсъдени по-масовото навлизане на нови решения – интегрирани библиотечни системи чрез въвеждане на RFID технологии; споделената дигитализация както на писменото културно-историческо наследство, така и масовата дигитализация на културно и информационно съдържание изобщо; разработването на платформи за онлайн обучение и др.

В националния форум ще вземат участие представители на обществените библиотеки от цялата страна, на бизнеса и академичните среди, на изпълнителната, законодателната и местната власт, както и на неправителствения сектор, професионалните и браншовите организации.

Опитът си ще споделят представители на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA), Американската библиотечна асоциация (ALA), Щатския университет – Орегон, Градската библиотека на гр. Щутгарт, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Фондация „Глобални библиотеки – България“, представители на българските регионални библиотеки и бизнеса.

Партньори на форума тази година са Гьоте-институт България и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Форумът се осъществява с подкрепата на Уча.се, Райс ЕООД, Qulto и медийното партньорство на БНР, БНТ, Аз чета, Детски книги, Кafene.bg. Форумът бе излъчен на живо благодарение на STREAMER.BG.


Място на провеждане на форума

Хотел Рамада
бул. Мария Луиза 131
1202 София

Организатори и партньори

Организатор

Фондация „Глобални библиотеки – България“

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерството на културата на Република България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националният дарителски фонд „13 века България“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища.

Фондацията е  приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г. след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.


Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Партньори и спонсори

 
     

Медийни партньори

       
Кафене.бг      

Програма

Предварителна програма

 

8 – 9 ноември 2018 г.
гр. София, хотел Рамада

  7 ноември – пристигане, настаняване и регистрация на представителите на библиотеките
 

8 ноември 2018
зала Рубин

9.00 – 9.45 Регистрация
9.45 – 10.00 Официална част и приветствия към участниците
доц. Венцислав Велев, Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки - България“
 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
зала Рубин

 
Цифровият дневен ред и предизвикателствата пред библиотеките – I
Цифрови библиотеки, достъп до цифрово съдържание, дигитална грамотност, онлайн платформи

Модератор: доц. д-р Анета Дончева,
УС на Българската библиотечно-информационна асоциация

10.00 – 11.00

Електронни платформи за цифрово приобщаванеСпаска Тарандова, Изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“
Библиотеките преодоляват цифровите бариери – Стефано Паризе, Вицепрезидент на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА)
Дигитална компетентност за четене и дигитална култура в Градската библиотека на ЩутгартМайке Юнг, „Връзки с обществеността и медиите“ в Градската библиотека на гр. Щутгарт, Германия
Библиотечно възвание – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, Университет по библиотекознание и информационни технологии
Дискусия
11.00 – 11.30 Кафе пауза
 

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ ПО КЛЮЧОВИ ТЕМИ

 

зала Рубин

 
Опазване и достъп до културното наследство в XXI век
Дигитализация и онлайн достъп до културно-историческо наследство и съдържание с местен характер, споделена дигитализация; портали за е-култура

Модератор: доц. д-р Калина Иванова,
Заместник-директор на РНБ „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново

11.30 – 12.30
Дигитални инструменти в помощ на библиотечно-информационното осигуряване в Пловдивската библиотека – Димитър Минев и Теодора Костадинова, Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив
Краезнанието в твоите ръце – Марияна Колева, Народно читалище „Зорница 1928“, с. Нова Махала, област Стара Загора
Дигиталната библиотека – част от съвременната Smart Library – Радка Калчева и Даниела Канева, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, гр. Варна
Презентация на иновативни решения за работа в библиотекитеРАЙС ЕООД
Дискусия
12.30 – 14.00 Обяд
 
Модератор: Надежда Груева,
Директор на РБ „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора
14.00 – 15.00
Дигитална конверсия на книжовно и културно-историческото наследство в библиотеки и сродни културни институции – доц. Калина Иванова, Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново
Портал на паметта – Даниела Недялкова, Регионална библиотека „Партений Павлович“, гр. Силистра
На един клик разстояние
Мобилна дигитализация (MobiDig)технология и обучителни материали – Росен Петков, председател на Студентско общество за компютърно изкуство и Даниела Атанасова, експерт по автоматизирани библиотечни системи
Libraries write history – Qulto portals for local history collectionsQULTO
15.00 – 15.30 Кафе пауза
 

зала Опал

 
Нови технологии и програми в библиотеките
3D технологии, добавена реалност, цифровизация

Модератор: Надежда Груева,
Директор на РБ „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора

11.30 – 12.30
 

Опознай Земята - пази я!- интерактивна пясъчна кутия – Мария Бенчева, Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас
Библиотеката – моята първа сцена – Анна Кожухарова на Общинска библиотека „Искра“, гр. Казанлък
Децата и силата на знанието в мултисензорна среда – Валя Караджова, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе
Е-книги и библиотекитеАлександър Петров, Библио.бг
12.30 – 14.00 Обяд
 

Модератор: Радка Калчева,
Директор на РБ „Пенчо Славейков“, гр. Варна
14.00 – 15.00
HI-TECH библиотека: иновации и предизвикателства за деца и тийнейджъриСилвия Врачовска, Регионална библиотека „Христо Ботев“, гр. Враца
Нови решения в библиотеките за деца с дислексия, дисграфия, дискалкулия – Соня Първанова, Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила
Дигитална детска библиотека – Росица Куцарова и Ася Атанасова, Регионална библиотека „Петър Стъпов“, гр. Търговище
Дигитални учения за МСП в библиотеките – Силвия Куманова, обучител по киберсигурност и  Цветан Цветански, Център за образователни инициативи
15.00 – 15.30 Кафе пауза
 

ОБЩА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
зала Рубин

 
Библиотеките – днес и утре

Модератор: Спаска Тарандова,
Изпълнителен директор на ФГББ

15.30 – 17.00 Медийна грамотност и онлайн дезинформация – Жюстин Томс, Нов български университет
Уикипедия – добър приятел на библиотеките – доц. д-р Вася Атанасова, Българска академия на науките
Ранна детска грамотност – Васка Тонова, НБ „Иван Вазов“, гр. Пловдив и  Валентина Стоева, Фондация „Детски книги“
Обществените библиотеки – посоки за развитие – Ваня Грашкина, УС на Българската библиотечно-информационна асоциация
17.00 – 17.30 Дискусия и обобщение
19.00 – 24.00 Връчване на годишните награди на ФГББ, зала Диамант
 

9 ноември 2018, зала Рубин

 
Цифровият дневен ред и предизвикателствата пред библиотеките – II
Цифрови библиотеки, достъп до цифрово съдържание, дигитална грамотност, онлайн платформи, обучителни програми

Модератор: Спаска Тарандова,
Изпълнителен директор на ФГББ

9.3011.30
 

Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите доц. дн. Цветанка Панчева, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“
Опитът на Фондация НАБИС въз основа на програми с отворен код – Събина Анева, Изпълнителен директор на Фондация НАБИС
Развитието и осигуряването на дигитални библиотечни услуги в Щатски университет – Орегон  – доц. Майкъл Баак, Щатски университет – Орегон, САЩ
Библиотеките – готови да кодират – Марайке Фисър, Помощник-директор и ръководител на отдел „Политики“, Вашингтонски офис на Американската библиотечна асоциация
Европейска седмица на програмирането в българските библиотеки Камелия Конева, Столична библиотека, Американски център
Иновативни решения за  библиотеки – УЧА.СЕ
11.30 – 12.00
Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и общество
 
12.00 – 12.30 Обобщение
доц. Венцислав Велев, Председател на УС на ФГББ
Спаска Тарандова, Изпълнителен директор на ФГББ
   
 

 

Форумът в медиите

Прессъобщения